Women at the Wheel

IMG_20170217_180144
Quintessential mode of transportation in the Philippines: the jeepney.

Para sa lahat ng mga babaeng nasa manibela at sa mga walang sawang buma-backride para banayad ang biyahe at di kulang-kulang ang bayad.

For all the women who persist and everyone who lends their time & talents to advancing women’s rights – those who make sure the vulnerable are never shortchanged, salut! 🙂

Advertisements